סיפוק מהחיים

מודד כיצד אנשים מעריכים את חייהם בכללותם ולא את רגשותיהם הנוכחיים.