סקרנות

גישה המייצגת נטייה להכיר ולחפש ידע וחוויות חדשים. עניין ברעיונות ואהבת למידה, הבנה וחקירה אינטלקטואלית. קיימים שני סוגי סקרנות: סקרנות רגעית שהיא חיצונית לפרט ומתמקדת בחקר תופעה חיצונית ותכונת הסקרנות שהיא פנימית לפרט ומניעה אותו ללמידה לאורך החיים.