עבודת צוות

שיתוף פעולה של קבוצת פרטים שיש להם זהות משותפת והם תלויים זה בזה בכדי להשלים משימה או להשיג מטרה משותפת.