עומס יתר (בתוכן) של תכנית לימודים

הרחבת תכניות הלימודים והיווצרות צפיפות, הנגרמות כתוצאה מהתגברות דרישות וציפיות חדשות של הורים, אוניברסיטאות ומעסיקים כלפי התכנים של החינוך. נחשב בעייתי כיוון שזה בדרך כלל גורם למורים ותלמידים לכסות באופן שטחי נושאים רחבים. כתוצאה מכך מתקיימת "יותר למידה" ולא "למידה עמוקה".