ערכים

אמונות עמוקות על הדברים החשובים בחיים. באים לידי ביטוי באופן שבו אנשים חושבים, מגיבים ומתנהגים. ערכים הם גם עקרונות מנחים שעל פיהם אמונות, התנהגויות ומעשים מסוימים נחשבים לטובים, כמו שוויון, חופש, צדק, כבוד, סולידריות, סובלנות, שלום וביטחון, פיתוח בר-קיימא וכו'. הערכים מציעים סטנדרטים או קריטריונים לביצוע הערכות; הצדקת דעות, עמדות והתנהלות; תכנון התנהגות והחלטה בין חלופות; ניסיון להשפיע על אחרים; והצגת העצמי לאחרים. ערכים מחוברים לתחושות, משפיעים על גישות, והערכת הערכים של האנשים יכולה לעזור לחזות את גישותיהם ואת התנהגותם. הערכים מסודרים בהיררכיה מבחינת חשיבותם היחסית, והחשיבות משתנה לרוב לאורך החיים. ערכים הם גם הסכמים חברתיים לגבי הנכון והטוב. מערכת ערכים מציגה את מה שמצפים ומקווים לו, מה נדרש ומה אסור.