פיתוח מקצועי של מורים

צמיחה מקצועית של מורים. יכול לכלול הכשרה פורמלית, תרגול שיתופי, אימון, חונכות, ביקורת עמיתים, תרגול רפלקטיבי, תרגול חקר, חקר פעולות וכו'.