פעילויות למידה מחוץ לביה"ס

חוויות למידה מחוץ לסביבת בית הספר בהתאם לתכנית הלימודים, מחוצה לה, ושלא בהתאם לתכנית הלימודים. פעילויות אלה בדרך כלל אינן מאורגנות על ידי בית הספר אלא הקהילה או התלמידים עצמם, למשל, באמצעות פעילויות אישיות.