פעילויות שמחוץ לתכנית הלימודים

מגוון פעילויות ללומדים המאורגנות מחוץ ליום הלימודים הרגיל, תוכנית הלימודים או הקורס. פעילויות אלה יכולות לעזור ללומדים להיות מעורבים יותר בבית הספר או בקהילה שלהם ויכולות לעזור להם לפתח מיומנויות חברתיות ולקדם שלומות. פעילויות אלו יכולות לכלול אתלטיקה, ספורט, עבודה התנדבותית, צילום, דרמה, מוזיקה וכו'.