פרואקטיביות

גישה וגם מיומנות, של יזימת ונקיטת פעולה מבעוד מועד כדי להתמודד עם אתגרים, צרכים ושינויים לפני התרחשותם. אדם פרואקטיבי יוזם ומתכנן פעולות לטיפול באירועים לפני שהם קורים בניגוד לאדם פאסיבי המגיב לאירועים לאחר שקרו.