פרספקטיבה וגמישות קוגניטיבית

מיומנות וגם גישה. פרספקטיבה היא היכולת לשקול את המחשבות, הרגשות והפעולות של אחרים. הגמישות הקוגניטיבית היא המודעות לדרכי חשיבה אלטרנטיביות, והנכונות להסתגל באופן גמיש למצב תוך שינוי אופן החשיבה.