פתיחות

גישה, המייצגת נכונות לשקול רעיונות שונים, ביקורות, אתגרים ודעות, כמו גם לנסות חוויות חדשות ולהיות בקשר עם אחרים, בייחוד אלה שעשויים להיות מרקע שונה. פתיחות מכירה בחשיבות של הטעות ובחשיבות של יצירת ושמירה על אמונות המבוססות על ראיות וטענות. כמו כן, פתיחות מכירה בהשפעת גורמים רבים כגון הקשר, תרבות, היסטוריות אישיות וזהות, על הדרך שבה מבינים את הידע. זו היכולת להיות פתוח להבנה של רעיונות, אנשים ומצבים חדשים, לנקודות מבט ומנהגים שונים, כמו גם היכולת לחפש ולהבין פרספקטיבות וחוויות חדשות ושונות. מדובר גם ביכולת להתאים באופן אפקטיבי וראוי את החשיבה, ההתנהגויות והפעולות לסיטואציות למידה, עבודה וחיים, המערבות אנשים אחרים המחזיקים בפרספקטיבות מגוונות.