פתרון בעיות שיתופי

יכולת הפרט להשתתף באופן אפקטיבי בתהליך שבו שני סוכנים או יותר מנסים לפתור בעיה, באמצעות הבנה ומאמץ משותפים הנדרשים להגעה לפתרון, ולעשות שימוש בידע, מיומנויות ומאמצים כדי להגיע לפתרון הזה.