פתרון בעיות

מיומנות, המתייחסת ליכולתו של אדם לעסוק בעיבוד קוגניטיבי כדי להבין ולפתור מצבים שבהם שיטה או פתרון אינם ברורים. תהליך פתרון הבעיות עשוי לקחת זמן, לכלול מספר שלבים הדורשים תת-תחומי מיומנויות שונים, ולהתבצע באופן יחידני או שיתופי.