צדק

ערך המייצג אחריות להיות הוגן והגיוני בעת קבלת החלטות לגבי טוב ורע, כולל הגנה על זכויות האדם ונקיטת פעולה מוסרית בתגובה ליחס בלתי הוגן כלפי אחרים.