קבלת החלטות אחראית

היכולת לבצע בחירות בונות לגבי התנהגות אישית, אינטראקציות חברתיות וציפיות מבית הספר ומהחיים, בהתבסס על התחשבות בסטנדרטים אתיים, חששות בטיחותיים, נורמות חברתיות, הערכה מציאותית של השלכות פעולות שונות ושלומות העצמי ואחרים.