קבלת החלטות

תהליך קוגניטיבי המבוסס על היכולת לשלב מידע, להשתמש בשיפוט, לזהות אלטרנטיבות אפשריות, לבחור את הדעה, המהלך או הפתרון האופטימליים בין מספר אפשרויות חלופיות, על בסיס הערכים וההעדפות של מקבל ההחלטות, ולהעריך את ההשלכות.