רב לשוניות

היכולת של אדם להשתמש בכמה שפות מרצון ו/או באופן יעיל, ברמת היכולת שיש לו בכל אחת מהן.