ריבוי נקודות מבט

ניתוח והצגת מצבים, אירועים, פרקטיקות, מסמכים, ייצוגים בתקשורת, חברות ותרבויות, תוך התחשבות במספר נקודות מבט בנוסף לזו של הפרט. ההנחות הן: הכרה בכך שכולם מחזיקים בתפיסות חלקיות ומוטות אשר נקבעות על פי רקע תרבותי, חינוכי ומשפחתי, היסטוריה אישית, אישיות, ותהליכים קוגניטיביים ורגשיים; הכרה בכך שנקודות המבט של אנשים אחרים עשויות להיות תקפות באותה מידה כמו שלנו, כאשר הן נראות מתוך עמדותיהם התרבותיות והאישיות; הנכונות והיכולת לאמץ את נקודת המבט הפסיכולוגית של אנשים אחרים בניסיון לראות את העולם כפי שהם רואים אותו.