רפלקציה עצמית

כרוכה במודעות לתהליכים פנימיים ולחוויות סובייקטיביות, כמו מחשבות ורגשות, ויכולת להרהר בחוויות כאלה ולנסח אותן (מטה-קוגניציה).