רפלקציה

תהליך המחבר בין חוויה נוכחית לבין למידה קודמת. כולל גם הפקת מידע קוגניטיבי ורגשי מכמה מקורות: חזותי, שמיעתי, קינסתטי ומישוש. כדי לבצע רפלקציה עלינו לפעול ולעבד את המידע, לסנתז ולהעריך את הנתונים. רפלקציה פירושה גם ליישם את מה שלמדנו להקשרים מעבר לסיטואציות המקוריות בהן למדנו אותו.