שוויון והוגנות

ערך, המייצג את אחד הרעיונות החברתיים השנויים ביותר במחלוקת. שוויון יכול להתייחס להיבטים שונים כגון שיוויון זכויות, שיוויון במידת החופש, גישה שווה לסחורות ולמעמד חברתי או שוויון הזדמנויות. בחינוך המונח equity מתייחס לעיקרון ההוגנות. אף שלעתים קרובות מחליפים בינו לבין עקרון השוויון הקרוב אליו, הוגנות מקיפה מגוון רחב של תוכניות, אסטרטגיות ומודלים חינוכיים העשויים להיחשב הוגנים, אך אינם בהכרח שוויוניים. "הוגנות היא התהליך; שוויון הוא התוצאה". בתהליך החינוך ההוגנות (מה שהוא הוגן וצודק) עשויה שלא לשקף שוויון מוחלט (מה שמיושם, מוקצה או מחולק באופן שווה).