שיטות הוראה

מערך אמצעים המשמש את המורה על בסיס עקרונות דידקטיים וגישות פדגוגיות המאפשרים למידה והתפתחות של התלמידים, בניית מערכת ערכים בריאה, טיפוח גישות חיוביות והשגת יעדים חינוכיים אחרים.