שיטות הערכה

טווח של אמצעים המשמשים להעריך את התקדמות הלומד ולאמת את ההישג שבתוצאות הלמידה: מבחנים, פרויקטים, הופעות, פרזנטציות ותלקיטים, מקוונים ושאינם מקוונים, בכתב, בע"פ ובפועל. שיטות ההערכה כוללות: משוב מהמורה, ביקורת עמיתים בקבוצה, עבודה בכתב ובע"פ, פיתוח תלקיט ומבחנים.