שיתוף פעולה

מיומנות וגישה, המייצגות תהליך חברתי של בניית ידע, שבו אנשים עובדים כצוות המבוסס על תלות הדדית לקראת מטרה ברורה של השגת מוצר סופי, הסכמה או החלטה. קיימים שישה היבטים של תהליך משותף: תלות הדדית חברתית, הצגת רעיונות חדשים, שיתוף פעולה, הגדרת משימה, פתרון סכסוכים, שיתוף משאבים ותקשורת .