שלומות

איכות חייו של האדם המתייחסת לאופן בו מרגישים ומתפקדים בתחומים מרובים, לרבות שלומות קוגניטיבית, רגשית, חברתית, פיזית ורוחנית.