שליטה עצמית

היכולת לעכב סיפוקים, לשלוט בדחפים, לכוון ולמקד את תשומת הלב, לנהל רגשות ולווסת התנהגויות.