תהליך שינוי תכנית לימודים

שינויים שהוכנסו בתכנית הלימודים כדי לשפרה או להתאימה לנסיבות או לסדרי עדיפויות חדשים. ניתן לעשות זאת לאורך הספקטרום הבא: התאמות קלות שאינן משפיעות על מבנה תוכנית הלימודים; מודרניזציה כדי להבטיח שתכנית הלימודים תישאר עדכנית ורלוונטית, משקפת התפתחויות חדשות בחברה ומכינה את הלומדים כראוי לחיים; חדשנות שמביאה גישות ופתרונות חדשים; ורפורמה רחבה, מערכתית, המעצבת לחלוטין את תוכנית הלימודים הקיימת.