תודעה גלובלית

גישה, המייצגת זהות חברתית החורגת מגבולותיו התרבותיים, הלאומיים או האתניים של האדם. מבחינים בין שלושה ממדים של אזרחות גלובלית: ממדי האחריות החברתית (הבנת הקשר ההדדי והאמפתי) ממדי היכולות הגלובליים (תקשורת בין-תרבותית, ידע עולמי) וממדי ההתחייבות הגלובלית (אקטיביזם אזרחי עולמי).