תודעת צמיחה

גישה, המייצגת אמונות של אנשים שיכולותיהם הבסיסיות ביותר יכולות להתפתח ולהשתפר באמצעות מסירות ועבודה קשה. תודעת הצמיחה מבוססת על הרעיון שבאמצעות מאמץ, יכול הלומד להגביר את יכולותיו, כי מכשולים הם חלק מתהליך למידה נורמאלי, שמאמץ ישפר את העתיד האישי שלו.