תוצאות הלמידה

מכלול הידע, הכישורים, הגישות והערכים שלמד התלמיד עם סיומה המוצלח של תוכנית חינוכית.