תחום הלמידה

קיבוץ של נושאים נפרדים אך קשורים באופן מסורתי, במטרה מפורשת לשלב את הלמידה של התלמידים. לדוגמה, תחום הלמידה "מדעי החברה" יכול לכלול אלמנטים של גיאוגרפיה, היסטוריה, אזרחות, כלכלה/מסחר, פילוסופיה וסוציולוגיה.