תחושת שייכות

גישה, המייצגת את 'תחושת ההתאמה' או 'תחושת הקבלה' שהיחיד מרגיש לקהילתו. הצורך להשתייך הוא צורך אנושי אוניברסאלי המניע את היחיד לייצר ולתחזק יחסים בינאישיים מתמשכים, חיוביים ומשמעותיים.