תכלית

ערך, המייצג כוונה יציבה וכללית להשגת דבר שהוא בעל משמעות מיידית לפרט ותוצאתי אל העולם שמעבר לפרט. על הפרט להיות בעל תחושת מטרה ברורה המניעה אותו לעבוד כדי להשיג משהו גדול ממנו. זוהי תחושת מכוונות שמעוררת את יעדי האדם, מנהלת את התנהגותו ומעניקה תחושת משמעות אחת. תכלית היא כוונה רחבה ומתמשכת להשיג משהו שנתפס כמשמעותי, ולרוב יש לו השלכה לעולם. התכלית קשורה למבנים המטא-קוגניטיביים והחברתיים-רגשיים של מודעות עצמית וזהות חיובית, עם זאת היא חורגת מעבר להם בכך שמדובר בכוונה עקבית לאורך זמן והיא מארגנת יעדים והתנהגויות.