תכנית לימודים דיגיטלית

מדיה דיגיטלית שמשמשת לצורך מעורבות, הדרכה, למידה והערכת תלמידים וצוות. זה מתבצע באמצעות משאבים אלקטרוניים המורכבים מוידיאו/שמע, שיתוף פעולה דיגיטלי בזמן אמת ורשתות למידה אישיות.