תכנית לימודים חבויה

נורמות, התנהגויות וערכים לא רשמיים שתלמידים לומדים בבית הספר ואינם בהכרח תוצר של כוונה מודעת. תוכנית הלימודים החבויה מכירה בכך שהלימודים מתקיימים בסביבה חברתית ותרבותית רחבה שיש לה השפעה על הלמידה. מכונה יותר ויותר כ"גורמים הקשורים לבית ספר".