תכנית לימודים ליבה

גוף הידע, המיומנויות והגישות שמצופה מכל התלמידים ללמוד, לרוב קשור לסט של נושאים ותחומי לימוד שמשותפים לכולם, כמו שפות, מתמטיקה, חינוך גופני, לימודי מדע וחברה.