תכנית לימודים לפי בחירה

קורסים או נושאים אופציונליים מהם יכולים הלומדים לבחור על פי תחומי העניין והצרכים שלהם, המשלימים לתכנית הליבה החובה.