תכנית לימודים מבוססת כשירות

תכנית לימודים המדגישה מה שמצופה מהלומדים לעשות, על פני התמקדות בחומר אותו הם מצופים ללמוד. תכנית לימודים כזו ממוקדת בלומד ומתאימה עצמה לצרכים המשתנים של התלמידים, המורים והחברה. משמעותה היא שפעילויות הלומד וסביבת הלמידה נבחרות כך שהלומד יכול לרכוש וליישם את הידע, המיומנויות והגישות למצבים שהוא נתקל בהם בחיי היום-יום.