תכנית לימודים מבוססת נושא

מודל של תכנית לימודים בה התוכן מחולק לנושאים או תחומים נפרדים ומובחנים, כמו שפה, מדע, מתמטיקה ולימודי חברה. המונח 'מבוסס-דיסציפלינה' או 'מבוסס-נושא' מכסה את כל מגוון המקצועות או תחומי הלימוד השונים, הן המסורתיים כמו מתמטיקה ופיזיקה והן תחומי הלימוד החדשים, כמו חינוך למדיה.