תכנית לימודים מושגת

תכנית לימודים המצביעה על הכשירות, הידע, המיומנויות, הגישות והערכים אשר הלומדים משיגים בפועל כתוצאה מהוראה ולמידה, עפ"י הערכה באמצעים שונים ו/או הדגמה בפועל. עשוי להיות שוני בהשוואה לתכנית הלימודים המתוכננת ותכנית הלימודים המיושמת.