תכנית לימודים מותאמת אישית

תפירת תכנית הלימודים ושיטות ההוראה לצורכי התלמידים, כך שכולם יוכלו להתקדם, להשיג ולהשתתף. זה מחזק את הקשר בין הוראה ולמידה על ידי עירוב התלמידים והוריהם בלמידה.