תכנית לימודים מיושמת

פעילויות ההוראה והלמידה בפועל המתקיימות בבתי הספר בין הלומדים למורים וכן בקרב הלומדים. למשל, האופן בו מתורגמת תוכנית הלימודים המיועדת לפרקטיקה ומועברת בפועל.