תכנית לימודים נחווית

האופן בו הילד מגיב, עוסק או לומד מאירועים, אנשים, חומרים והסביבה החברתית/הרגשית של הכיתה. הרעיון של תכנית לימודים נחווית אינו שם נרדף לתכנית לימודים מרוכזת בילד או לתכנית לימודים מרוכזת במורה. מחשבה על תכנית הלימודים הנחווית כאמצעי ללמידה של התלמידים מחייבת לקבוע את המשמעות ההוליסטית והנחווית שיש להשתתפות בכיתה עבור הילדים, ואז להעריך אותה על רקע המשמעות של אותה חוויה מבחינת הערך החינוכי שלה.