תכנית לימודים

הסכם פוליטי, טכני ובהתאם למדיניות, בין מוסדות ובעלי אינטרס בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה, בנוגע למדוע, מה, כיצד, מתי והיכן לחנך וללמוד. מדובר בסוכן מפתח של המדיניות החינוכית אשר תורם להגשמת סוג החברה המבוקש. תכנית הלימודים מכילה סדרה של חוויות הוראה ולמידה שיכללו מטרות למידה, תוכן, שיטות (כולל הערכה), חומר, הכשרת מורים ופיתוח מקצועי. היא לרוב נכתבת בידי הממשלה או סוכן שלה ויש לה השפעה מחייבת או נורמטיבית כלפי בתיה"ס והמורים, שבמסגרתה בתי"ס מפתחים תכנית למידה בית ספרית כדי להביא את תכנית הלימודים ליישום. באופן כללי, תקני למידה מתארים יעדים חינוכיים - כלומר, מה התלמידים היו צריכים ללמוד בסוף הקורס, רמת כיתה צפויה או שלבי חינוך - אך הם אינם מתארים תרגול, תוכן או שיטת הערכה מסוימים.