תקווה

ערך, המייצג רצון שתתגשם במציאות התרחשות שהאדם רוצה בקיומה. התקווה כוללת רגש של ציפייה ורצון להתרחשותו של דבר מה חיובי. זוהי משאלה שמונעת על ידי צרכים מורגשים או מידה מסוימת של חרדה או דאגה, בניגוד לפנטזיה או לתקוות שווא (wishful thinking); מה שמקווים לו הוא משהו טוב; מטרתה היא אירוע שנחשב לאפשרי; מטרתה היא התרחשות שנחשבת כלא בלתי נמנעת; היא מכוונת לעתיד כפי שרואה אותו האדם המקווה; האדם המקווה אינו בטוח אם תקוותו תתגשם; היא מופנית לנסיבות בהן לאדם המקווה אין שליטה מלאה; זה אמור להוביל לפעולה מתאימה מצד האדם המקווה כאשר פעולה כזו תהיה זמינה; יש לה את המבנה הפסיכולוגי של תחנונים; היא צריכה להיות רציונלית ומציאותית.