תקני הלמידה

תיאורים כתובים תמציתיים של מה שצפויים התלמידים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות בשלב מסוים של השכלתם. תקני למידה מתארים יעדים חינוכיים, כלומר, מה התלמידים היו צריכים ללמוד עד לסוף קורס או כיתת הלימוד - אך הם אינם מתארים פרקטיקת הוראה, תוכנית לימודים או שיטת הערכה מסוימת.