1. הזמנת הילדים לפעילות.
 2. הצגת התמונות בפני הילדים תוך שימת דגש על העובדה שהתמונות צולמו בגן מהתרבות האחרת (״בואו הסתכלו על התמונות שהבאתי לכם מהגן שלי״).
 3. מאפשרים זמן להתבוננות ושאילת שאלות ספונטנית.
 4. שאילת שאלות המעודדות שיח בקבוצה:
  ״מה אתם רואים בתמונה?״
  שאילת שאלות המכוונות לדמיון והשוני:
  ״מי יכול להגיד לי איזה מוקד זה בגן?״
  ״מה הילדים עושים?״
  ״במה הם משחקים?״, ״האם אתם גם משחקים בזה?״
  ״במה התמונה דומה למוקד שלכם בגן? מה שונה?״
 5. נשאף שהילדים ישימו לב גם לשוני/להבדלים.
 6. שיח ממוקד על השונה: מזהים ומצביעים על אביזר/פריט/מאכל ייחודיים ודרכם מספרים/לומדים על התרבות האחרת ומאפייניה בהקשרים שראו:
  נסיון להבין מה ראו, במה האביזר/פריט/מאכל שונה?
  מה מקור השוני/ מדוע יש שוני?
  דוגמאות: זעתר בארוחת בוקר, פריט לבוש
 7. התנסות חווייתית באביזר/פריט/מאכל שהוצגו בתמונות.
 8. שיח מסכם על שוני ודמיון בין התרבויות.