התלמידים

עבדו בשיטת "הכיתה ההפוכה".


פרקטיקות למידה והוראה – מודל עבודה:

בחירת המקום הגיאוגרפי בעיר או בסביבה אותו נחקור ובו ניצור מסלול

מתן שם למיזם – חשוב מאד לבחור שם יפה וקליט למיזם.

חלוקה לצוותים קטנים, אחריותם הקולקטיבית להכין תוצר מעשי  ותוצר תיאורטי על התחנה שבחרו לחקור.

בחירת המקום והסיפור האישי מאחורי התחנה בחירת אתר היסטורי במתחם שאותו חוקרים. בהתאם לגיל התלמידים.

הנחיית תוכן כללית 

הנגשת מקורות מידע, זכויות יוצרים איתור מקורות מידע משניים.

טיפול במידע והכנת תוצרי ביניים סינון הטפל והכנת תקציריםלמידת חקר

הכנת תקצירים כתובים מהמידע שנאסף ברשת ומחוצה לה; הכנת חמש עובדות פשוטות על כל תחנה כהכנה לסרטון ויזואלי מונגש על בסיס תמונות מתחלפות.

שאלות למרואיינים

הכנת ערוץ יוטיוב כיתתי – ואיגום כל סרטוני הצוותים לערוץ יוטיוב זה


הכנת תוצר סופי מקורי – למידה אותנטית

הכנת כרזה אינטראקטיבית לכל תחנה באמצעות אפליקציית Thinglink.

הפקת QR קוד לכרזה


הכנת משוב תיאורטי