"התמודדות ברמת תובנה בוגרת ואקדמית – שילוב של יצירתיות, קשב ומסקנות תמציתיים ברמה גבוהה"

מבקרת בבית הספר

תיאור הכלי על קצה המזלג

מודל "דיאלוג יצירתי" משלב עבודת חקר שיתופית, תוצר יצירתי ופרזנטציה כאשר ההערכה נעשית על פי עקרונות "הערכה חלופית". בבית הספר מתקיימת למידת חקר החל מכתה ז' ועד לכתה יב'.

חלק מבחינות הבגרות מבוצעות על פי אותו מודל ובזה כוחו של השינוי.

בתוצר היצירתי באים לידי ביטוי חיבורים של תחומי דעת שונים ושל רעיונות שעלו בעבודת החקר השיתופית.

התוצר היצירתי מבטא אמירה מטאפורית חדשה המביאה לידי ביטוי תובנה של נושא החקר על פי קריטריונים מוגדרים מראש. בסופו של התהליך התלמידים מציגים את תוצריהם בפני קהל מעורב (מורים, הורים, תלמידים מבקרים ממשרד החינוך ואורחים נוספים על פי החלטת ביה"ס).

המטרה

מטרתנו להוביל את תלמידינו למודעות עצמית-סביבתית שתאפשר להם לממש את הפוטנציאל הטמון בהם, להעמיק ולחזק את רמת השלווה והחוסן הפנימי.

התפיסה

הדרך הלימודית מבוססת על דיאלוג שמקיימים התלמידים בינם לבין עצמם ובינם לבין מוריהם, מומחי תוכן ומקורות למידה מרובים. העקרונות המנחים את הלמידה מתבססים על כך, שתלמידים צריכים להבנות את הידע שלהם בכוחות עצמם ולא להסתפק בכך שהמורים "מעבירים" להם ידע.

פעולות 

דרישות מקדימות

טיפים | למידה מניסיון יישומי בשטח

מידע נוסף