תיאור קצר של הפעילות

שלב ראשון

 1. בניית מבנה הארגוני המבוסס על מעגלי למידה
 2. מהלך- התוויית דרך – האבנים הגדולות בראייה מערכתית
 3. הכנת צוותים נוספים: צוות פדגוגי– פורט להוראה איכותית מליאת מורים – למידה תיאורטית/ מעשית התנסותית, כל חבר מנהיג קבוצת מורים ומוביל את קבוצת הלמידה שלו.
 4. מפגש קבוצות מורים במסגרת מערכת השעות — בניית סדירויות ללמידה ולפיתוח
 5. שיעור חממת החי"ל- שיעור במערכת להוראת מפורשת של הגישה בקרב התלמידים

שלב שני

 1. העמקת הידע התיאורטי והפרקטי בנושא- רפלקציה ואינטרוספקציה
 2. הרחבת ארגז הפיגומים- כלי חשיבה והתבוננות
 3. פתיחת דלת הכיתה – ללמידת עמיתים
 4. היכרות עם כלי לניהוג עצמי ושימוש בכלי

שלב שלישי

 1. פיתוח יחידות הוראה הנשענות על פדגוגיית הזהות לצד התכנים
 2. בניית תפיסת הערכה- הערכת הישגים – העמקת הידע המקצועי בחלופות בהערכה